Allianz
ALLIANZ NEWSLETTER

Beste makelaar,

Naar aanleiding van een analyse van onze waarborgen en onze tarieven, hebben wij vastgesteld dat er voor sommige producten in onze portefeuille sinds jaren geen tariefaanpassing meer is doorgevoerd.

Om de rendabiliteit te waarborgen en de stijging van de gemiddelde schadelast op te vangen, werd een tariefverhoging gepland op de volgende vervaldag van de verzekeringen:

 • BA Ondernemingen (Uitbating, Na levering/Werken)
 • BA Beroep
 • Brand Building 

BA Ondernemingen en BA Beroep

Het gaat over de volgende contracten:

 • lopende contracten,
 • zonder medeverzekering,
 • met een aanvangsdatum van voor 01/01/2017,
 • met een forfaitaire premie van minder dan 500 euro.

De tariefverhoging bedraagt:

 • 10% voor BA Ondernemingen,
 • 10% met een jaarpremie van minimum 125 euro voor BA Beroep.

Brand Building 

Het gaat over de volgende contracten:

 • lopende contracten,
 • waarbij het risico voor 100% bij Allianz ligt,
 • met een premie in portefeuille van minder dan 1.500 euro.

De tariefverhoging bedraagt 4%.

Planning

Voor de nieuwe zaken zal de tariefverhoging van toepassing zijn vanaf 21/10/2019.

Voor de zaken in portefeuille worden de betrokken klanten ingelicht op de jaarlijkse vervaldag.

De eerste brieven worden verstuurd vanaf december 2019 voor BA en in januari 2020 voor Brand.

Meer info? Neem contact op met uw Sector Manager.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Spinoy 
Commercieel Directeur België 

© Allianz Benelux n.v. - Lakensestraat 35 - 1000 Brussel
facebook twitter linkedin youtube
flux
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-Leven» te beoefenen - K.B. 04/07/79 - B.S. 14/07/79 - K.B. 19/05/95 - B.S. 16/06/95 - Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS28/08/06) BTW: BE 0403.258.197 - RPR Brussel
Een nieuw e-mailadres ? Klik hier en laat het ons weten.